Loading
Incorporació de dades personals als fitxers de TAGA.NET

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), i el Reglament General de Protecció de Dades, informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web seran incorporats i tractats als fitxers titularitat de Taga.net per tal de poder prestar-li els serveis sol·licitats, així com per mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis oferts per Taga. net.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc Web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l’Usuari.

Si no es faciliten totes les dades, Taga.net no garanteix que la informació i els serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

 

Exercici de drets

La finalitat serà mantenir l’usuari informat sobre les novetats de Taga.net.

En qualsevol moment podreu accedir, rectificar i suprimir les dades que l’usuari ha ofert. L’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la LOPD, mitjançant correu electrònic dirigit a school@taga.net