Loading
Declaració d’accessibilitat

TAGA.NET s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, per la qual es trasllada a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell. Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al portal institucional www.taga.net

 

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

– Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

1. A causa de l’automatització d’algunes de les publicacions podrien existir pàgines amb un indexat incorrecte d’etiquetes HTML.

2. Podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.

-Càrrega desproporcionada

1.No aplica.

-Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

1.Fitxers ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat. 

2.Continguts multimèdia en directe.

3.Contingut multimèdia pregravat de base temporal del ple i rodes de premsa, o publicat abans de lentrada en vigor del Reial decret.

4.Serveis de mapa i cartografia en línia. Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat Aquesta declaració es va preparar el 28 d’octubre de 2019 i es basa en els informes d’accessibilitat web de l’Observatori d’Accessibilitat.

La data de la darrera revisió ha estat el 29 de setembre de 2020.

 

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com ara: informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web transmetre altres dificultats d’accés al contingut formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte daquest lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Servei de Tecnologies de la Informació.

 

Procediment d’aplicació

S’engegarà un procediment d’aplicació adequat i eficaç al qual s’ha de recórrer en cas que la resposta a la comunicació a la sol·licitud sigui insatisfactòria. 

 

Contingut opcional

Aquest lloc web:

S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).

Compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018. Està dissenyat per a la seva correcta visualització en dispositius descriptori, tablet i mòbils per a una resolució mínima de 1280×1024.

S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 pel disseny. Està dissenyat per al seu ús amb javascript no intrusiu oferint, en el cas que el vostre navegador no ho suporti, la seva corresponent alternativa no javascript.

 

08201 Sabadell / Barcelona

17860 Sant Joan de les Abadesses